PRIVACYSTATEMENT
DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw
gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden.
Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).
Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in
overeenstemming met deze privacyverklaring.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekening (IBAN)
- BTW nummer
- Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer

Waarom we uw gegevens nodig hebben
DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien u zich hiervoor aanmeld.
- contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waarop de volgende wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen
gelden:
- facturen, NAW gegevens i.v.m. administratie, de belastingdienst verplicht ons om de wettelijke termijn van 7 jaar
aan te houden. (fiscale bewaarplicht).

Delen met anderen
DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone.
DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons
om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies
die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek
aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: >>HIER<< Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info[at]VOETENCREMES.NL
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
bij het verzoek mee te sturen.
Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Dit ter bescherming van uw privacy. DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.

Beveiliging
DIJADIGITAL CV - VOETENCREMES.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze manager IT, telefoonnummer 0614049640.
of via info[at]VOETENCREMES.NL Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij
Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van
de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte
te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 24-03-2018.